Leestijd: 4 minuten

Met de stijgende populariteit van zelfstandig ondernemerschap is het aantal ZZP’ers in Nederland aanzienlijk gegroeid. Volgens het CBS bedroeg het aantal ZZP’ers in 2022 ongeveer 1,2 miljoen, wat overeenkomt met 12% van alle werkenden. Deze cijfers vertonen een opmerkelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij het percentage in 2012 op 11% lag. Deze trend van toenemend ZZP’erschap heeft aanzienlijke implicaties voor zowel de arbeidsmarkt als individuele professionals. Maar wat zijn nu precies de consequenties van deze ontwikkeling voor zowel ZZP’ers als bedrijven die met ZZP’ers samenwerken?

Wanneer ben je een ZZP’er?

Het aantrekkelijke concept van zelfstandig werken trekt steeds meer professionals aan. Als ZZP’er geniet je van de vrijheid om je eigen tarieven en werktijden te bepalen, zij het in overleg met je opdrachtgevers. Bij Facility zien we ook een groeiende belangstelling van individuen die als zelfstandige aan de slag willen.

Als je de sprong naar het leven als ZZP’er waagt, kom je voor unieke uitdagingen te staan die niet direct van toepassing zijn op werknemers in loondienst. Een van die uitdagingen is de onzekerheid rondom opdrachtbeschikbaarheid. Soms kan het voorkomen dat je een tijdje geen klussen hebt, wat onverwachte financiële druk met zich meebrengt. Daarnaast ben je als zelfstandige volledig verantwoordelijk voor het regelen en betalen van belastingen, het opbouwen van een pensioen en het afdragen van eventuele premies. Best een klus, maar wel ontzettend belangrijk om in de gaten te houden!

Dit betekent dat je niet alleen een goed begrip moet hebben van je financiën, maar ook een strikte discipline moet hebben om op tijd geld opzij te zetten voor betalingen van belastingen, pensioenopbouw en verzekeringen. Terwijl werkgevers doorgaans verantwoordelijk zijn voor dit soort zaken bij werknemers in loondienst, draagt de ZZP’er hier volledig zelf de verantwoordelijkheid voor. Het feit dat ZZP’ers doorgaans een hoger tarief hanteren, weerspiegelt de extra verantwoordelijkheden en risico’s die gepaard gaan met het zelfstandig ondernemerschap. Maar dit betekent ook dat deze tarieven niet altijd overeenkomen met wat opdrachtgevers bereid zijn te betalen, waardoor het soms een uitdaging kan zijn om opdrachten te vinden die financieel gezien goed aansluiten. Het is daarom van cruciaal belang dat ZZP’ers een goed begrip hebben van hun eigen financiële situatie en zich bewust zijn van de mogelijke risico’s die komen kijken bij het runnen van een eigen onderneming.

Bijvoorbeeld: Laten we dit illustreren aan de hand van een vergelijking tussen een receptioniste in loondienst en een receptioniste die als ZZP’er werkt. In loondienst ontvangt de receptioniste een bruto uurloon van €13, waarbij de werkgever de loonbelasting en premies afhandelt. Aan de andere kant vraagt de ZZP-receptioniste een tarief van €35 per uur, waarbij het verstandig is om een deel van de omzet te reserveren voor pensioen, verzekering, belastingen en mogelijke inkomensschommelingen.

Verschillen in verloning van ZZP of in loon dienst

Bij Facility hebben we een duidelijk verschil in het verloningsproces voor ons personeel in dienst en onze samenwerking met ZZP’ers. Onze werknemers in dienst ontvangen hun salaris elke vier weken, waardoor ze een regelmatig en stabiel inkomen hebben. Aan de andere kant hanteren ZZP’ers doorgaans een betalingstermijn van 14 dagen nadat ze hun factuur hebben verstuurd. Deze afwijkende betalingsstructuur brengt bepaalde risico’s met zich mee die het werken in loondienst niet of in mindere mate kent.

Bij Facility hechten we veel waarde aan het welzijn en de tevredenheid van zowel ons personeel in dienst als onze samenwerkende ZZP’ers. We begrijpen dat tijdige betalingen een cruciale rol spelen in het beheer van de financiële verplichtingen van ZZP’ers. Om die reden streven we ernaar om facturen van ZZP’ers binnen de gestelde termijn van 14 dagen te betalen. Door deze snelle betaling kunnen ZZP’ers beter voorzien in hun persoonlijke en zakelijke behoeften, zonder lang te hoeven wachten op betalingen. We erkennen dat het tijdig ontvangen van betalingen bijdraagt aan een stabiel en evenwichtig financieel bestaan voor ZZP’ers en draagt bij aan hun algehele gemoedsrust.

Conclusie

Het leven van een ZZP’er brengt zowel voordelen als uitdagingen met zich mee. Bij Facility streven we ernaar om het proces voor ZZP’ers te vergemakkelijken door facturen tijdig te betalen, zodat zij zich beter kunnen richten op hun professionele ontwikkeling en persoonlijke verplichtingen. We erkennen de complexiteit van het ZZP-bestaan en streven ernaar om een partner te zijn die ondersteunt bij de financiële stabiliteit van ZZP’ers. Benieuwd naar de vacatures bij Facility op ZZP-basis?

Meld je aan voor de jobalert!
Van welk soort vacatures wil je op de hoogte blijven?